ประเภทผลิตภัณฑ์ Soil pH/Moisture Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน
 


 

ชื่อสินค้า : Product

  เครื่องวักรดด่าง ความชื้น แสง และปุ๋ยของดิน
    ( 4 Way Soil Analyzer : pH/Light/Moisture/NPK Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   Rapitest-1880

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH/Light/Moisture/NPK

CE

 1 ปี

 
 
   
     

 

 

 

 
  

 


        The Rapitest 1880 Electronic 4-Way Analyzer is an invaluable tool that every gardener will appreciate. This analyzer is supplied ready for use, and does not require any batteries!

        A simple slide switch on the side allows you to select between four meter scales displayed on the dial. Easily choose from fertility, light, moisture, and pH to make sure your plants meet your preferred growing conditions.

        The fertility portion of the instrument measures the soil's Nitrogen, Phosphorous and Potash (NPK) content, in combination.

         Simple readout. Ideal for outdoors or indoors. Includes light, watering, and pH guides with special needs table for over 150 plants

EASY TO USE

  • Compact and easy-to-use.
  • Unique three probe meter design allows one meter to measure combined fertility, light, moisture, and pH
  • Includes individual needs for over 150 plants
  • NO Batteries Necessary!

           เครื่องวัด พี.เอช./แสง/ความชื้น/ปุ๋ย NPK ในดิน ชนิดหัววัดเป็นโลหะยาวพิเศษ ระบบเข็ม ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่          

                              Specifications

Range :Probes :

 pH : 0  to 9  pH
 Moisture : 1-4
 Light : 1000-10000 Fc/Hr
 Fertilizer : NPK Combine 
: Too little, Ideal, Too much
 3 probes 3.8 inch in length


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน
 
SALE PRICE/BAHT

3,790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
 เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง