ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม
 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล
    (Digital Thermo-CFM/CMM Anemometer)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-AS-836 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/CFM/CMM/Temp

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
SALE PRICE/BAHT

5,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
   

AS836 Digital LCD Display Split Type Anemometer Wind Speed Meter 

 

Features

          Digital anemometer in measure wind speed as the basic function, increase the calculation, measuring temperature and relative air temperature with a combination of a variety of functions such as series of instrumentation.  This is a kind of portable, has the low speed, multifunctional intellectualized measurement in the basic instruments, heating, ventilation, air conditioning, environmental protection, energy conservation monitoring, meteorology, agriculture, refrigerating, drying, labor health survey, clean workshop, chemical fiber and textile, various aspects of wind laboratory wide range of purposes

   
   

Specifications

 Wind Speed Measuring Range

 0.3~45m/s

 Accuracy of Temperature

 ±3%±0.1dgt

 Air Velocity Unit

 m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph 

 Average wind speed measuring

 √

 Max/Min wind speed measuring

 √

 Temperature Measuring Range

 0~45C

 Accuracy of Temperature

 ±2 C

 C/F Selection

 √

 Backlight Display

 √

 Low Battery Indication

 √

 Analog Quantity Display

 √

 Resolution

 0.1m/s

 Power  1 x 9 V Battery
 Weight  315g

 

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดรุ่น AS-836 พร้อมใบพัด
2.  แบตเตอรี่ ขนาด 1 x 9V แบตเตอรี่
3.  คู่มือการใช้งาน
4.  กระเป๋าใส่เครื่องมือ
 
   
    เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ AS-836 :

 - เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
 - มีความแม่นยำสูง
 - สามารถค้างค่า Data ได้
 - สามารถค้างต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max /Average)
 -
แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
 - แสดงเฉลี่ยได้ (Average)

 -
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 - ใช้แบตเตอรี่ขนาด 1 x 9V แบตเตอรี่
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer